Tetthetstesting av personlig verneutstyr

Vi utfører kvantitativ tetthetstest av både åndedrettsvern og ørepropper ved bruk av henholdsvis Portacount og VeriPRO.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.