TEST AV ØREPROPPER

Individuell test av ørepropper

Test av ørepropper utføres ved hjelp av VeriPRO. Systemet er utviklet av Honeywell og benyttes til å teste individuelle dempningsverdier for ørepropper.

VeriPRO måler den enkelte testpersons evne til å oppfatte og utjevne lydnivåer på høyre og venstre øret. Prosessen resulterer i personlig dempningsverdier for hvert øre. Resultatet benyttes til å fastslå hvilken type ørepropp og hva slags opplæring hver enkelt arbeidstaker har behov for.

I henhold til Norsk olje og gass retningslinje 144 kan man etter en detaljert risikovurdering av en arbeidsoperasjon, tillate justering av oppholdstid i støysoner / arbeid med støyende oppgaver. En slik justering krever imidlertid blant annet dokumentert individuell dempningseffekt av ørepropper som planlegges benyttet. Denne dokumentasjon oppnås ved VeriPRO.

Testingen kan utføres hos oss på Sola, ved den enkelte virksomheten eller offshore. Vår beliggenhet ved Sola flyplass gjør det enkelt for arbeidstakere å stikke innom for å utføre test av hørselsvern i forbindelse med en offshoretur.

Ta kontakt for mer informasjon om test av individuell dempningsverdi på ørepropper.