TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN

Individuell tetthetstest av åndedrettsvern

Tetthetstest av åndedrettsvern utføres ved bruk av Portacount fra TSI. Portacount måler hvor tett åndedrettsvernet er ved å sammenligne konsentrasjonen av partikler på utsiden av masken med partikkelkonsentrasjonen på innsiden.

Tetthetstest utføres for å verifisere at åndedrettsvernet passer til arbeidstakers ansiktsform og at tilstrekkelig tetthet oppnås. Testingen utføres i henhold til Norsk olje og gass retningslinje 133.

Testingen kan utføres hos oss på Sola, ved den enkelte virksomheten eller offshore. Vår beliggenhet ved Sola flyplass gjør det enkelt for arbeidstakere å stikke innom for å utføre tetthetstest i forbindelse med en offshoretur.