YRKESHYGIENISKE MÅLINGER

Yrkeshygieniske målinger

I forbindelse med kartlegginger utføres det ofte yrkeshygieniske målinger. Vi følger gjeldende målestandarder og anerkjent målemetodikk.

Målinger som tilbys er:
 • Støymålinger
 • Uorganiske gasser og damper
 • Støvmålinger
 • Organiske forbindelser (VOC)
 • Fukt
 • HVAC/ventilasjonskapasitet
 • Belysning
 • Inneklimamålinger (luftfuktighet, CO2, temperatur)
 • Radon
 • Melstøv
 • Muggsopp
 • Hånd- og armvibrasjoner
 • Helkroppsvibrasjoner
 • Asbest
Vi kan også bistå i forbindelse med utleie av måleutstyr, samt videreformidling av analyser.