ANALYSER OG UTSTYRSUTLEIE

Utleie av måleutstyr

Vi tilbyr analyser og utleie av utstyr for målinger i arbeidsmiljø og inneklima innenfor områdene:

  • Støy
  • Inneklima
  • Støv (kvarts, melstøv, sveiserøyk, trestøv)
  • Flyktige organiske forbindelser
  • Oljetåke og oljedamp
  • Uorganiske damper/gasser
  • Hånd/-arm vibrasjon
  • Helkroppsvibrasjon
  • Belysning
  • Muggsopp
  • Radon
  • Asbest

 

Måleutstyret leveres ut sammen med prøvetakningsskjema og veiledning og er kalibrert i henhold til interne krav og gjeldende standarder.

Vi samarbeider med ulike laboratorier som tilbyr akkrediterte analyser.

 

Se vår utstyrsliste for detaljert oversikt over tilgjengelig måleutstyr.