STOFFKARTOTEK OG WEAC PÅ WEB

[21.04.16]

HMS riskview AS er datterselskap av HMS analyse AS og tilbyr webbasert programvare for å effektivisere og øke kvaliteten på HMS-arbeidet i bedrifter. Programvaren omfatter elektronisk stoffkartotek og system for håndtering av WEAC (områdekart for arbeidsmiljø). Systemet er utviklet i henhold til myndighetskrav og standarder for arbeidsmiljø.

 • Ressursbesparende
 • Enkel i bruk
 • Utviklet for:
  • Landbasert virksomhet
  • Offshorebasert virksomhet
  • Stat
  • Kommune
  • Små og store virksomheter
 • Rimelig
 • Responsiv – egnet til PC, nettbrett og smarttelefoner
 • Webbasert
 • Inkluderer system for:
  • Substitusjon
  • Risikovurdering
  • HOCNF (offshore)
  • RNNP-rapportering (offshore)
 

Vi har over flere år opparbeidet oss bred erfaring innenfor kjemikaliestyring, WEAC og risikovurdering. Vi stiller strenge krav til kvalitet og leveringstid i vårt arbeid.