SOUNDEAR / Lydøre

SoundEar / Lydøre

SoundEar (lydøre) er et verktøy som gir tydelig advarsel når støynivået er over grensen for omgivelsene du befinner deg i. SoundEar Classic er godt egnet til bruk i barnehager, åpne kontorlandskap og lignende, som et verktøy for å redusere støynivået til et akseptabelt nivå. De mer avanserte versjonene av lydøret er velegnet til områder der det er ønskelig å ha kontinuerlig overvåkning av støynivået, som for eksempel i verksteder og industrihaller. Støynivået kan overvåkes både lokalt og sentralt. Man kan hente ut historiske støydata som grunnlag for å undersøke hvilke arbeidsoperasjoner og tidsperioder det genereres mest støy.

Man bestemmer selv ved hvilke lydtrykknivåer man skal få advarsel. I et verksted kan det være fornuftig å sette alarmen til 80 eller 85 desibel, slik at arbeidstakerne for informasjon om når det skal benyttes hørselsvern. I et kontorlandskap kan en alarm på 70 desibel være fornuftig. Det anbefales at man prøver ut ulike alarmnivåer for å finne ut hvilken innstilling som passer din virksomhet.

Varselfarger viser når det fastsatte støynivået er overskredet:

  • Grønt = Støynivå er akseptabelt
  • Gult = Støynivå er høyt – vis aktsomhet
  • Rødt = Støynivå er for høyt – iverksett tiltak

SoundEar kan også leveres med innebygget loggefunksjon og trådløs kommunikasjon til PC eller via skyløsning.

Det anbefales at lydøret kalibreres årlig eller før man ønsker å utføre presisjonsmålinger i et område. HMS analyse kan bistå i forbindelse med kalibrering eller utleie av sporbar kalibrator.

 

Se også §2.1 og 2.2 i Forskrift om tiltaks- og grenseverdi.

Ta kontakt for mer informasjon.

Nedlastinger / produktdatablader: