Hva menes med risiko?

Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at en uønsket hendelse skal skje. Risiko defineres ofte som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens:

Sannsynlighet * Konsekvens = Risiko

Risikovurdering av arbeidsmiljø

Arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på arbeidsplassen ved å utføre systematisk HMS-arbeid. Et av kravene til systematisk HMS-arbeid er å kartlegge alle forhold som kan forårsake skade eller sykdom på arbeidsplassen.

Man stiller seg som oftest noen primære spørsmål under kartleggingen:

  1. Hva er farekilden?
  2. Hva kan gå galt (sannsynlighet og konsekvens)?
  3. Hva kan gjøres for å redusere sannsynlighet for at det skjer?
  4. Hva kan gjøres for å redusere konsekvensen dersom dette skulle skje?

Resultater fra kartlegging skal benyttes til å vurdere risikoforholdene i bedriften. Avdekkes det risikoforhold skal det iverksettes tiltak for å redusere risiko til et akseptabelt nivå. Risikovurdering og oppfølging av tiltak skal utføres i samarbeid med arbeidstakere og deres representanter.

Risikovurdering skal dokumenteres skriftlig og oppdateres regelmessig og ved endringer som kan påvirke HMS-miljøet i bedriften.

Aktuelle linker:

Ta kontakt for mer informasjon.

Heavy industry manual worker with grinder
The group put together a Paint cans. color polluted.