Risikovurdering av arbeidsmiljø

Hva menes med risiko?

Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at en uønsket hendelse skal skje. Risiko defineres ofte som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens:

Sannsynlighet * Konsekvens = Risiko

Risikovurdering av arbeidsmiljø

Arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på arbeidsplassen ved å utføre systematisk HMS-arbeid. Et av kravene til systematisk HMS-arbeid er å kartlegge alle forhold som kan forårsake skade eller sykdom på arbeidsplassen.

Man stiller seg som oftest noen primære spørsmål under kartleggingen:

  1. Hva er farekilden?
  2. Hva kan gå galt (sannsynlighet og konsekvens)?
  3. Hva kan gjøres for å redusere sannsynlighet for at det skjer?
  4. Hva kan gjøres for å redusere konsekvensen dersom dette skulle skje?

Resultater fra kartlegging skal benyttes til å vurdere risikoforholdene i bedriften. Avdekkes det risikoforhold skal det iverksettes tiltak for å redusere risiko til et akseptabelt nivå. Risikovurdering og oppfølging av tiltak skal utføres i samarbeid med arbeidstakere og deres representanter.

Risikovurdering skal dokumenteres skriftlig og oppdateres regelmessig og ved endringer som kan påvirke HMS-miljøet i bedriften.

Aktuelle linker:

Ta kontakt for mer informasjon.