Regelverksendring angående stoffkartotek

Regelverksendring angående krav til stoffkartotek i papirform

Kravet om at innholdet i et elektronisk stoffkartotek også skal foreligge i papirutgave er nå fjernet fra forskriften, gjeldende fra og med 01.01.18.

Ordlyden i §2-2 Forskrift om utførelse av arbeid er nå endret til:

Stoffkartoteket kan være etablert elektronisk og/eller foreligge i en papirutgave, og skal være bygget opp på en slik måte at det er lett å søke frem informasjon om det enkelte kjemikaliet.

Det er ikke lenger er et absolutt krav om at stoffkartoteket skal finnes i papirform, dersom man har et elektronisk stoffkartotek. Dersom man velger å kun gå for et elektronisk stoffkartotek, må man uansett sikre at relevant personell har reell tilgang til dette. Det vil blant annet si at det settes krav til opplæring i bruk og at sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på arbeidsstedet. Dette gjelder spesielt der man ikke har tilgjengelig nett (tilgang til stoffkartoteket via nett).

Se også Forskrift til Utførelse av arbeid på Arbeidstilsynets nettside.

Les mer om stoffkartotek hos vårt datterselskap her.