PRODUKTER

SOUNDEAR / Lydøre

SoundEar er et verktøy som gir tydelig advarsel når støynivå er over grensen for omgivelsene du befinner deg i.