Kjemikaliesenter

Vi bistår bedrifter med drift og vedlikehold av stoffkartotek, som blant annet:

  • Kjemikaliegodkjenning
  • Kjemikalieopprydding
  • Substitusjonsarbeid
  • Utarbeidelse av prosedyrer
  • Utarbeidelse av brukerveiledninger og risikovurderinger

 

Vårt datterselskap, HMS riskview AS, tilbyr også webbasert stoffkartotek for håndtering av sikkerhetsdatablader (HMS datablader) i bedriften.

chemical glass close up