KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING

Kartlegging

Vi tilbyr kartlegging og risikovurdering av kjemiske, fysiske og biologiske faktorer:

 • Belysning
 • Ergonomi (gjennom samarbeidspartner)
 • Inneklima
 • Kjemikalier
 • Støy
 • Vibrasjon

Kartlegging omfang planlegges med utgangspunkt i kundens bestilling og kan omfatte:

 • Innsamling av relevant dokumentasjon
 • Intervju av aktuelt personell
 • Inspeksjon/observasjon av arbeidsoppgaver/-områder
 • Yrkeshygieniske målinger

 

Risikovurdering

Anbefalinger til oppfølgende tiltak presenteres etter en risikovurdering av kartleggingsmaterialet. Det innbefatter blant annet hvilke tiltak som bør iverksettes for å redusere risiko til et akseptabelt nivå basert på:

 • Myndighetskrav
 • Bedriftsinterne krav
 • Standarder
 • Faglige vurderinger

Vi bistår i den videre oppfølgingen i forbindelse med prioritering og gjennomføring av tiltak.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Dokumentasjon

Det utarbeides en rapport ved ferdigstillelse av oppdraget.