INTERNKONTROLL

Enkelt og rimelig internkontrollsystem

Kravet om internkontroll er hjemlet i Internkontrollforskriften og gjelder for virksomheter som omfattes av blant annet Arbeidsmiljøloven (altså de fleste virksomhetene  i Norge).

§ 5 i Internkontrollforskriften beskriver innholdet i det systematiske helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet:

  1. Oversikt over regelverkskrav
  2. Opplæring av arbeidstakere
  3. Arbeidstakermedvirkning
  4. Mål for HMS
  5. Oversikt over organisasjonen
  6. Kartlegging og risikovurdering av farer
  7. Iverksettelse av risikoreduserende tiltak
  8. Systematisk overvåkning av internkontroll

Internkontroll bør tilpasses størrelsen på virksomheten og utformes slik at systemet er enkel og forståelig for hele virksomheten. Oppfølging av internkontrollen vil gi en tryggere arbeidsplass, fornøyde arbeidstakere og kunder samt øke kvaliteten av arbeid og tjenester som tilbys.

Vi utarbeider enkle og rimelige systemer for små og mellomstore virksomheter. Dette bygges opp slik at det passer akkurat din virksomhet.

Ingen løpende utgifter eller lisenser. Systemet overleveres og driftes av virksomheten selv.

Priser fra 6 000,-.

Ta kontakt for mer informasjon om løsningen.