Høringsutkast – endring angående stoffkartotek

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Blant endringene foreslås det at § 2-2 i Forskrift om utførelse av arbeid endres ved at det tydeliggjøres i første ledd at stoffkartoteket kan være etablert elektronisk OG/ELLER foreligge i en papirutgave, og at fjerde ledd oppheves.

Kravet om at innholdet i et elektronisk stoffkartotek også skal foreligge i papirutgave foreslås fjernet fra forskriften.

Se høringsbrev fra Arbeidstilsynet for mer informasjon.

Vi tilbyr elektronisk stoffkartotek via vårt datterselskap HMS riskview AS.