HMS riskview –  Elektronisk stoffkartotek og WEAC database

 

HMS riskview AS er datterselskap av HMS analyse AS og tilbyr webbasert programvare for å effektivisere og øke kvaliteten på HMS-arbeidet i bedrifter. Programvaren omfatter elektronisk stoffkartotek og system for håndtering av WEAC (områdekart for arbeidsmiljø). Systemet er utviklet i henhold til kapittel 2 i Forskrift om utførelse av arbeid og NORSOK S-002.

 

Se HMS riskview for mer informasjon.

RISKV_1
RISKV_2