Nye krav til sikkerhetsdatablad og merking av kjemikalier

Krav til sikkerhetsdatablad og merking av kjemikalier

Forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier (merkeforskriften) ble 1. juni 2015 erstattet i sin helhet av forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Blant annet ble R- og S-setninger erstattet av H-setninger, EUH-setninger og P-setninger og de tidligere oransjefargete faresymbolene erstattet av nye røde og hvite faresymboler (piktogram).

 

Overgangsordning til 1. juni 2017

Leverandører har hatt en overgangsordning frem til 1. juni 2017 på å merke om produktene sine.

Det vil si at produsent/distributør/leverandør skal:

  • Sikre at sikkerhetsdatabladene for produktene er oppdatert i henhold til CLP.
  • Sende ut oppdaterte sikkerhetsdatablader til kunder.
  • Sikre at produktene er merket i henhold til CLP. De som ikke er dette må merkes om eller trekkes tilbake fra markedet.

Arbeidsgiver skal:

  • Sikre at sikkerhetsdatabladene for produktene er oppdatert i henhold til CLP og eventuelt etterspør oppdaterte sikkerhetsdatablader.
  • Sikre at produktene er merket i henhold til CLP (se avsnitt 2.2 i sikkerhetsdatabladet). De som ikke er dette må merkes om.
  • Gi arbeidstakere informasjon om klassifisering og merking av kjemikalier.

 

Følg linken til arbeidstilsynet eller miljødirektoratet for mer informasjon!